Krølle Bølle Høker

Morten Kusk                  3:59:30

Søren Strunge               3:59:30

Torbjørn Gasbjerg           3:59:30

Lasse P                        4:23:22

Claus Stallknecht           4:23:25

Henrik Møller                 4:23:32

Allan Jensen                  4:35:45

Simon Seger                 4:35:50

Michael Seger               4:35:50

Jimmi Olsen                  4:36:30

Bjarke Refslund             4:38:45

Bjørn Axelsen                4:40:10

Peter Poulsen                4:40:10

Jan Eg Pedersen           4:40:10

Pierre Linossier              4:40:25

Casper Sørensen           4:40:45

Beat Schaffner               4:49:36

Christine Schaffner         4:49:36

Esben Dalgaard             4:50:20

Frank Kjærhus               5:25:29

Lars Holm                     5:25:34

Klaus Grouleff                5:25:35

Sidse Schjøtz                5:28:13

Preben Jørgensen          5:31:08

Sine Gasbjerg                5:41:41

Anne-Mette Nørregaard   5:55:03

John Doe                       5:55:05

Jeppe Christensen         5:55:05

 

Jens Struckmann           4:42:00 (mp)

Jan Voigt                       4:27:29 (mp 13,14,15)

Anke Dannowski            4:27:30 (mp 13,14,15)

Falk Wenzel                  4:23:35 (mp 13,14,15)

Maria Treschow             5:20:00 (mp)

Rasmus Pedersen         dnf

 

 

Mini-Høker

Jesper Damgaard           2:52:15

Rune Monrad                 2:55:20

Sverre Wognsen            3:23:53

Michael Holm                3:24:40

Kim Eg                         3:28:50

Antje Bornak                 3:40:10 (long distance ? mp 6-10)

Mette Bluhme Rieck       3:57:20

Line Pedersen               3:57:24

Claus D Rasmussen      4:27:31

Peter Brown                  4:35:37

Allan Broholm                4:39:50 (mp?)

Trine Nielsen                 4:41:40

John Rasmussen           4:45:12

Danna Corke                 4:45:50

Torsten Kaufmann          5:07:30

Else Ramsgaard            5:51:57